Upozornění k doplňkům stravy na erekci

 

Doporučení:Toto upozornění doporučujeme brát obecně na zřetel u všech přípravků
na podporu erekce s rychlým nástupem účinků. Dále je nutné brát v potaz, že poruchy erekce (zejména u starších mužů) mohou (ale také nemusí)  být  druhotným příznakem některého, nejčastěji srdečního onemocnění. Měli byste znát dobře svůj zdravotní stav, než začnete užívat jakékoli přípravky na podporu erekce.

Speciální upozornění

Užívání přípravku Runner a Bigshot s jídlem a pitím Pokud si vezmete přípravek Runner či Bigshot s jídlem, účinek potravního doplňku se může projevit poněkud později.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Přípravky Runner a Bigshot mohou vzácně způsobit závratě a poruchy vidění. Měl byste proto znát svoji reakci na tyto přípravky před tím, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Možné nežádoucí účinky potravních doplňků

Tak jako jiné potravní doplňky, může mít i Runner nebo Bigshot nežádoucí účinky. Tyto nežádoucí účinky bývají obvykle mírné.

Přípravek nesmí úžívat lidé s chorobami srdce. Pokud by se u Vás v průběhu nebo po skončení pohlavního styku objevily bolesti na hrudníku, může se jednat o závažný stav (choroba srdce), neužívejte však v žádném případě nitráty, ale ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Kontraindikace

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Runner či Bigshot užívat.

Neužívejte přípravek Runner či Bigshot:

  • pokud užíváte léky obsahující nitráty nebo léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako je např. isoamyl-nitrit. Tyto přípravky se nejčastěji používají při léčbě anginy pectoris (bolesti na hrudníku). Přípravek Runner či Bigshot může závažně zvýšit účinek těchto přípravků. Pokud takové léky užíváte, nesmíte tyto přípravky užívat. 
  • pokud u Vás někdy došlo k alergické reakci na tyto přípravky nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku. 
  • pokud máte srdeční poruchu nebo závažnou poruchu jater. 
  • máte blíže nezjištěné potíže s Vaším srdcem. 
  • pokud jste měli nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký krevní tlak. 
  • pokud máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa). 
  • máte vředovou chorobu nebo poruchu krvácivosti (např. hemofilii). 
     

Současně s přípravkem Runner či Bigshot byste neměl k léčbě poruchy erekce užívat žádný jiný přípravek.
Přípravky Runner a Bigshot nejsou určeny pro osoby mladší 18 let a ženy.