Ochrana osobních údajů (GDPR)

Osobní údaje našich zákazníků nesdělujeme třetím stranám. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby našeho obchodu. Ochrana osobních údajů (GDPR) Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám vyjma dopravce, za účelem bezproblémového doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávané v papírové podobě, pro zákonné povinnosti dle zákona o DPH, nebo zákona o účetnictví. Všechna tyto data jsou v uzamykatelných prostorech kam nemá veřejnost přístup. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Všechna ostatní data zákazníků, jsou v elektronické podobě uložena v cloudu u firmy Google – firma Google splňuje zákonné požadavky na zpracovávání a uchovávání osobních dat v elektronické podobě. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či vymazání, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník může požádat o výmaz osobních údajů: mail: obchod@bigshot.cz  Vymazány mohou být pouze data z databáze internetového obchodu, osobní data zůstanou v databázi účetnictví firmy.